HLEDÁME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNI

Doplňujeme tým obchodních zástupců

Pro rozšíření našeho mladého týmu obchodních zástupců pro oblast Moravy a Slovenska hledáme zkušeného, nadšeného a do práce zapáleného kolegu/kolegyni se znalostí oboru povrchových úprav resp. mokrých a práškových nátěrových barev. Znalost německého nebo anglického jazyka vítána.
Vedle kvalitních produktů renomovaného a významného výrobce nátěrových hmot, průběžného zaškolování a vzdělávání a standardních pracovních podmínek nabízíme velmi přívětivé pracovní prostředí rodinného typu.

Pište na: kollhammerova@pup.cz

 

 

Ochrana osobních údajů
Informujeme, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Povrchové úpravy Pecka, s.r.o. IČ 60933046, U Hřbitova 129, 507 82  PECKA zpracovávat osobní údaje za účelem výběrového řízení a sjednání pracovní smlouvy na pozici „obchodní zástupce“. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy rovněž informujeme, že uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.