Videa

 

Freilacke – Den vzdělávání 2016

Dne 4. 6. 2016 přivítala společnost FreiLacke ve svém hlavním sídle v Döggingenu více než 400 návštěvníků u příležitosti prvního dne vzdělávání.
Spolu s mediálním partnerem Radio7 a mnoha spolupracujícími partnery jsme uspořádali pestrý informační den týkající se tématu vzdělávání & studia u FreiLacke.
Firma FreiLacke je se svými 500 zaměstnanci a 10% podílem stážistů a učňů největším zaměstnavatelem v regionu a v roce 2016 byla oceněna jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů v Bádensku-Württembersku.
Další informace najdete na http://www.karriere-freilacke.de