Platformové technologie Ultra-High-Solid

Lakování v souladu s předpisy o VOC – s výrazně sníženou spotřebou rozpouštědel.

Stále se zvyšující požadavky na povrchovou úpravu a průběžné snižování celkového obsa- hu těkavých organických sloučenin v barvách a lacích vedla společnost FreiLacke k vývoji systémů Ultra-High-Solid, zkráceně systémů UHS.
V oblasti konvenčních povrchových úprav byly vyvinuty a dovedeny do stádia sériové výroby zcela nové lakovací systémy s podílem pev- ných látek až 80 procent hmotnosti a hodnotou VOC < 350 g/l.

K novým systémům UHS patří mimo jiné dva základní nátěry a jeden vysoce lesklý vrchní lak.

 

Video

 

EFDEDUR-UHS UR1937H

polyuretanový základ s rychlou možností přelakování

Jako klasický základní 2K-polyuretanový nátěr se zde používá UR1937H, který zajišťuje rychlou možnost přelakování širokou paletou systémů vrchních laků.
UR1937H se vyznačuje vysokou stálostí a rychlým schnutím. Zpracování vzduchovým lakováním, příp. postupem airmix odpovídá dnešním požadavkům i přes vysoký podíl pevných látek ve výši cca 80 %.

Přednostmi UR1937H v kombinaci s rovněž nově vyvinu- tým vrchním lakem UHS UR1409G je velmi dobrá ochra- na proti korozi a hladký povrch. Má dobrou přilnavost
na mnoha neošetřených, příp. předběžně ošetřených podkladech.
Používání jednoho tužidla pro základ i vrchní lak usnadňuje uživateli používání a tím mu šetří čas i náklady.

FREOPOX-UHS ER1936H

Epoxidový základ pro vysokou ochranu proti korozi

Pro aplikace s vysokými požadavky na ochranu proti korozi se používá nově vyvinutý základ 2K-epoxid-UHS ER1936H. Při vývoji tohoto epoxidového základního nátěru byla věnována velká pozornost výběru surovin. Speciálně komponentu tužidla HE0016 se podařilo for- mulovat díky použití obnovitelných surovin tak, že se výrazně snížilo dráždění typické pro aminová tužidla.

Především je nutné zdůraznit, že ER1936H i tužidlo HE0016 jsou sériově vyráběny zcela bez použití reak- tivních ředidel. Aplikační a funkční vlastnosti odpovídají dnešnímu stavu techniky.

Kromě rychlé možnosti přelakování jsou uživatelům k dispozici i další výhody, jako je vysoká trvanlivost a dostatečně dlouhá zpracovatelnost.

EFDEDUR-UHS UR1409G

vysoce lesklý polyuretanový vrchní lakový systém

V novém 2K-polyuretanovém-UHS vrchním laku UR1409G máte k dispozici systém, který se vyznačuje dobrým rozlivem a rychlým schnutím.

Díky použití surovin nejnovější generace jsme dosáhli vynika- jících vlastností v oblasti vlastností povrchu, odolnosti vůči UV záření a chemikáliím.

Jako vhodný vrchní lak pro základy UHS UR1937H a ER1936H nabízí tato struktura řešení pro nejrůznější požadavky v mnoha oblastech:
snížení emisí, krátké doby výrobních úseků a vyvážené apli- kační a povrchové vlastnosti.

 

Ke stažení

UHS FreiLacke

Ke stažení