Stavební stroje

Suť, štěrk beton nebo asfalt – žádný problém pro moderní řešení povrchových úprav od FreiLacke.

Stavební stroje jsou v denním zápřahu ve zvlášť těžkých podmínkách. K silnému mechanickému namáhání zemních a přepravních strojů, zvedáků a mnoha dalších strojů pro dopravní a silniční stavby se připojuje znečištění a usazování stavebních hmot.

Tyto speciální požadavky na povrch jakož i důsledné uplatňování vyhlášky o zmírňování prchavých organických látek (VOC) staví uživatele a výrobce laků před nové výzvy. FreiLacke vyvíjí a vyrábí všechny požadované systémy povrchových úprav (mokré laky, práškové barvy, elektromáčecí laky a Gelcoats) na jednom místě a nabízí maximální kompetentnost pro hospodárná a ekologická řešení povrchových úprav.