Systémové laky – různé systémy povrchových úprav, jeden shodný vzhled

 

Pod pojmem systém chápeme funkční celek složený z mnoha propojených součástí. Dnes to platí pro velký počet produktů a služeb. Pokaždé je zvláštní výzvou sladit všechny součásti mezi sebou tak přesně, že ve výsledku vznikne optimální, jednotné a kvalitativně jedinečné řešení.

U nás ve FreiLacke si s velkým úspěchem dáváme takové úkoly již 90 let.
Veškeré systémy povrchových úprav se u nás tradičně vyvíjejí a vyrábí pod jednou střechou. Tak Vám můžeme nabídnout nejen všechny důležité technologie pro povrchové úpravy, ale také je mezi sebou podle Vašich individuálních požadavků co nejpřesněji sladit co se týká struktury vrstev a vzhledu.

Výhody: nejlepší vlastnosti materiálu, průběžně stejné výsledky barevnosti (také u různých produktů a druhů laků) jakož i konfigurace jednotlivých laků dle požadavku – a to vše z jednoho zdroje

FreiLacke rozlišuje mezi dvěma druhy systémových laků:


Vertikální systémové laky

Různé laky jsou kombinované do vícevrstvé struktury.
Další informace naleznete zde »


Horizontální systémové laky

Pro různé dílce se k povrchové úpravě používají různé druhy laku. Když se tyto dílce nainstalují vedle sebe, měly by všechny vypadat barevně stejně.
Další informace naleznete zde »

 

FreiLacke dodává všechny laky z jednoho zdroje.
Jednotlivé laky pro povrchovou úpravu jsou vyvíjené a testované podle vašich individuálních požadavků, například také s ohledem na možná co nejhospodárnější dobu schnutí. Tak je zajištěné, že všechny součásti systému povrchové úpravy jsou navzájem optimálně sladěné.

FreiLacke poskytuje jedinou ústřední kontaktní osobu
pro všechny oblasti a obory. Tak se předchází zkreslování informací. V případě požadavků na změny, při problémech nebo dotazech jsme Vám rychle a k dispozici a kompetentně Vám v brzké době můžeme prezentovat návrhy řešení.

FreiLacke se stará o zákazníky po celém svět
na všech místech jejich výroby. Zvláštní pozornost věnujeme například školení a odborné instruktáži pracovníků jakož i optimální hospodárnosti výrobních procesů. Jako specialisté na všechny běžné systémy povrchových úprav máme navíc k dispozici cenné analýzy a spolehlivá data pro srovnání, které Vám rádi poskytneme.

Příklady použití naleznete zde »

Novinky

Publikace k systémovým lakům naleznete zde »

Brožura

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ke stažení

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
GERMANY

Phone +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238
Email info@freilacke.de