Jednovrstvý systém Ultra-High-Solid

Úspora nákladů ve výrobě a logistice

Požadavky na povrchové systémy se neustále zvyšují. To platí jak pro kvalitu povrchu, tak pro efektivitu procesu nanášení. Kromě toho jsou zde požadavky týkající se VOC, které vedou ke zvyšujícímu se využití ekologických laků ředitelných vodou, práškových laků a systémů High Solid. Uživatelé si přejí povrchové sys- témy s podílem pevných látek asi 80 procent hmotnosti, aby měli jistotu, že nepřesáhnou mezní hodnoty VOC 420 g/l. Systémy tohoto druhu se také mohou označovat jako systémy Ultra-High-Solid.

Požadavky, které se kladou na kvalitní průmys- lové lakování, je možné tradičně splnit struktu- rou několika vrstev. Kromě základních nátěrů KTL se zde používají 2K-epoxidové základní nátěry v kombinaci s 2K-PU vrchními laky. Tento lakovací systém dosahuje vynikajících profilových vlastností nátěrů jak vzhledem k přilnavosti a ochraně proti korozi, tak i vzhle- dem k vlastnostem povrchu, odolnosti pro UV záření a proti chemikáliím.
Nevýhodou tohoto postupu je použití několika lakových systémů a zvýšená časová náročnost na aplikaci, případně odvětrání a schnutí a tím obecně vyšší náklady na lakování.

 

Singlelayer FreiLacke
Beschichtungsprozess Singlelayer

 

Jednovrstvé systémy s vlastnostmi vícevrstvých systémů

Jednovrstvý lak EFDEDUR UR1422

Komerční jednovrstvé systémy, které byly dosud dostupné, jsou nevýhodné dlouhými časy nutnými pro jednotlivé fáze zpracování, případně dosažitelnými tloušťkami suchých vrstev. Použití na obstřikovaných podkladech a v oblasti lakování komplexních stavebních částí bylo dosud možné jen v omezené míře.

FreiLacke vytvořil jednovrstvý systém 2K s podílem pevných látek přibližně 80 procent hmotnosti, v němž jsou použity surovinové komponenty nejnovější generace.

Systém splňuje požadavky na kvalitní povrchy při současně vysoké tloušťce vrstev bez bublinek, plní požadavky na sušení v souladu s praxí a vykazuje dobré vlastnosti povrchů. Dosažená odolnost
proti korozi přitom odpovídá odolnosti výše popsaných vícevrstvých systémů.

Obsah VOC povrchových systémů je výrazně pod hranicí stanovenou pro VOC.
 

Ke stažení

UHS Getriebe FreiLacke

Ke stažení