Zemědělské stroje

Jsou doma jak na poli, tak v lese nebo na louce – ekologické trvanlivé laky FreiLacke.

Zemědělské stroje jako kombajny, traktory, polní řezačky, obracečky sena a lisy na slámu jsou vystavené obzvláštnímu namáhání abrazí a povětří. Jejich povrch musí být odolný, snadno omyvatelný a přes dennodenní vysoké zatížení dlouhou dobu trvanlivý.

Tyto speciální požadavky na povrch jakož i důsledné uplatňování vyhlášky o zmírňování prchavých organických látek (VOC) staví uživatele a výrobce laků před nové výzvy. FreiLacke vyvíjí a vyrábí v odvětví výroby vozidel požadované systémy povrchových úprav (mokré laky, práškové barvy, elektromáčecí laky a Gelcoats) na jednom místě ve velkém spektru barevných odstínů i speciálních odstínů. Tak Vám FreiLacke nabízí maximální kompetentnost pro hospodárná a ekologická řešení povrchových úprav.