Inovace

Inovace mají pro všechny firmy s vysoce sofistikovanými produkty velký význam. Také u FreiLacke je proto kladen zvláštní důraz na inovaci a vývoj nových řešení.

Přitom nejde vždy jen o nový lak, který by měl být ještě lepší, rychlejší, odolnější atd., ale spíše o vývoj kompletního aplikačního celku, který zahrne celý výnosový řetězec.
Široké portfolio FreiLacke je tak významným klíčem pro úspěch vyhledávání nejlepšího a nejúspornějšího řešení.
Pokud je to možné a rozumné, zpracovávají se tyto vývojové projekty v mezioborových týmech, do kterých je možné zahrnout také zákazníka, výrobce zařízení i výrobce surovin.

Protože nové nápady „nepadají z nebe“, je v každé obchodní jednotce pracovník odpovědný za inovaci, který je první kontaktní osobou, jenž je k dispozici, aby zodpovídala za realizaci daného projektu.