Užitková vozidla

Tvrdá skořápka – systémy povrchových úprav od FreiLacke se vypořádají s každou výzvou.

Oblasti využití užitkových vozidel jsou různorodé, protože moderní svět by bez nich nemohl fungovat. Z tohoto důvodu musí čelit povrchy vozidel a jejich lakování množství různých myslitelných namáhání. Oblasti použití jsou při tom od tahačů a autobusů pro každodenní osobní a nákladní dopravu přes kosmická vozítka a čistící stroje až po vozidla záchranné služby a složek integrovaného záchranného systému.

Tyto speciální požadavky na povrch jakož i důsledné uplatňování vyhlášky o zmírňování prchavých organických látek (VOC) staví uživatele a výrobce laků před nové výzvy. FreiLacke vyvíjí a vyrábí v odvětví výroby vozidel požadované systémy povrchových úprav (mokré laky, práškové barvy, elektromáčecí laky a Gelcoats) na jednom místě ve velkém spektru barevných odstínů i speciálních odstínů. Tak Vám FreiLacke nabízí maximální kompetentnost pro hospodárná a ekologická řešení povrchových úprav.