Energeticky efektivní práškové barvy

Nízká vypalovací teplota znamená mnoho výhod

Pojem energeticky efektivních práškových barev je přímo spojený s takzvanými nízkoteplotními práškovými barvami nebo rychle reagujícími práškovými barvami (NT).
Z energetického hlediska chtějí mnozí zpracovatelé práškových barev snížit vypalovací teplotu a tím dosáhnout přímých úspor topných olejů nebo plynu. Použití energeticky efektivních práškových barev tomu samozřejmě napomáhá. To je ale jen jeden důvod pro jejich použití

Snížení vypalovací teploty v peci

Výsledkem je přímá úspora spotřeby topných olejů nebo plynu.

Zvýšení produktivity zařízení pro povrchové úpravy

Velmi často je vypalovací pec slabým místem. Zvětšení pece většinou z prostorových důvodů není možné. U daných vypalovacích teplot je možné zvýšit rychlost dopravníku a tak snížit průběhové časy v peci.

Rozšíření spektra dílců

U různorodého spektra dílců, např. od tenkostěnných dílců po díly se silnými stěnami je možné použitím systémů práškových barev s nižšími vypalovacími teplotami a snížením teploty výrazně snížit rizika zažloutnutí.

Objevení nových oblastí použití

To by mohly být například dřevité materiály (MDF) nebo umělohmotné součásti. Kromě toho je možné zpracovávat také kovové podklady, které se z funkčních důvodů nemohou vystavovat vyšším teplotám nebo hotové konstrukční celky, které jsou také limitované určitou teplotou.
Přehled produktů a příklady použití našich energeticky efektivních práškových barev najdete ve stejnojmenné brožuře v bodu „ke stažení“

Energetické výpočty

Oslovte nás! Poradíme Vám ohledně použití energeticky efektivních práškových barev. S naší energetickou kalkulačkou Vám můžeme přímo ukázat Váš potenciál úspor. K našemu servisnímu balíčku patří také nalezení optimálního nastavení pece pro Vaše spektrum dílců.

 

 
 

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen
GERMANY

Phone +49 7707 151-0
Fax +49 7707 151-238
Email info@freilacke.de


Imprese