Platformové technologie Ultra-High-Solid (UHS)

Lakování v souladu s předpisy o VOC – s výrazně sníženou spotřebou rozpouštědel.

Stále se zvyšující požadavky na povrchovou úpravu a průběžné snižování celkového obsa- hu těkavých organických sloučenin v barvách a lacích vedla společnost FreiLacke k vývoji systémů Ultra-High-Solid, zkráceně systémů UHS.
V oblasti konvenčních povrchových úprav byly vyvinuty a dovedeny do stádia sériové výroby zcela nové lakovací systémy s podílem pev- ných látek až 80 procent hmotnosti a hodnotou VOC < 350 g/l.

K novým systémům UHS patří mimo jiné dva základní nátěry a jeden vysoce lesklý vrchní lak.

 

Video

 

Další informace o Ultra-High-Solid

 

Jednovrstvý lak Ultra-High-Solid

Úspora nákladů ve výrobě a logistice

Požadavky na povrchové systémy se neustále zvyšují. To platí jak pro kvalitu povrchu, tak pro efektivitu procesu nanášení. Kromě toho jsou zde požadavky týkající se VOC, které vedou ke zvyšujícímu se využití ekologických laků ředitelných vodou, práškových laků a systémů High Solid. Uživatelé si přejí povrchové sys- témy s podílem pevných látek asi 80 procent hmotnosti, aby měli jistotu, že nepřesáhnou mezní hodnoty VOC 420 g/l. Systémy tohoto druhu se také mohou označovat jako systémy Ultra-High-Solid.

Požadavky, které se kladou na kvalitní průmys- lové lakování, je možné tradičně splnit struktu- rou několika vrstev. Kromě základních nátěrů KTL se zde používají 2K-epoxidové základní nátěry v kombinaci s 2K-PU vrchními laky. Tento lakovací systém dosahuje vynikajících profilových vlastností nátěrů jak vzhledem k přilnavosti a ochraně proti korozi, tak i vzhle- dem k vlastnostem povrchu, odolnosti pro UV záření a proti chemikáliím.
Nevýhodou tohoto postupu je použití několika lakových systémů a zvýšená časová náročnost na aplikaci, případně odvětrání a schnutí a tím obecně vyšší náklady na lakování.

 

Fotografie

Singlelayer FreiLacke
Beschichtungsprozess Singlelayer
Další informace o jednovrstvý lak

 

Aplikace Ultra-High-Solid a jednovrstvý lak

 

 


Kontakt

[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]