REACH

Zajištění schopnosti dodávání – určení aplikace / deskriptory

FreiLacke Vás informuje o aktivitách ohledně evropské vyhlášky o chemikáliích “REACH”.
Jako výrobci laků a látek pro povrchové úpravy přebíráme úlohu takzvaného „následně zařazeného uživatele“ a nemáme žádnou bezprostřední povinnost registrovat naše vyrobené produkty. V této souvislosti se staráme ale o to, aby u nás používané látky byly jednotlivými výrobci popř. dovozci podle svého použití v průmyslu nátěrových hmot do budoucna registrované také u Evropské agentury pro Chemikálie.
Potřebné použití / deskriptory byly určené a sdělené našim dodavatelům surovin. Naši dodavatelé jsou vyzváni, aby tyto při tvorbě expozičních scénářů a při registraci uváděli. Tak jsme učinili opatření, která zajišťují naši schopnost dodávání.
Zákonné požadavky jsou u FreiLacke uplatňované v požadovaných termínech. Takže také Vy jako zpracovatel našich průmyslových laků se nacházíte na té správné straně.