Gelcoaty FREOPUR Polyurea v sériové výrobě

Příklady použití u firmy Liebherr a Aquaproduction

 

Nový gelcoat od firmy FreiLacke auf na bázi systému alifatické polyurey umožňuje v porovnání s konvenčními polyesterovými gelcoaty snížení tloušťky. Další předností je výrazně lepší odolnost na UV.
Přednosti jsou tak jasně dané a proto se gelcoat nyní používá v sériové výrobě u firmy Liebherr/Lienz a Aquaproduction SAS ve Francii. Díky velmi krátkým časům nutným pro vytvrzení je tak možné zavést i velmi krátké časy taktu při samotné výrobě dílce. Zpracování takového materiálu probíhá za použití 2K vysokotlakého zařízení a speciálních forem. Je proto nutné investovat do výrobních postupů, výrobních technologií a výroby forem. Tento nátěrový systém jako tekutý komponent nabízí navíc mnoho dalších zajímavých možností.
V obou případech se tato metoda používá právě pro svou rozmanitost z pohledu designu, rentability výrobního procesu a stejně tak nabídky barevné škály.

 

Kombinace a možnosti kompozit jsou nevyčerpatelné a možnosti použití z důvodu vynikajících vlastností enormní.

Díky dlouholetým zkušenostem firmy FreiLacke v oblasti Durelastic mohou být tyto výsledky zúročeny u nových aplikačních řešení.

Je možné uvažovat o mnoha dalších zajímavých uplatněních, na kterých intenzívně oddělení odbytu i vývoje pracují.