Kompletní řešení pro strojírenství

Systémové laky a aplikační řešení z jedné ruky

 

Součásti velkých strojů a zařízení se často lakují na různých místech a různými metodami. Systémové laky a sjednocený servisní a logistický koncept zaručí, že budou komponenty po jejich sestavení vzájemně ladit.

V oblasti průmyslového lakování zaujímá lakování velkých strojů nebo celků, jako například obráběcích strojů, významné postavení. Platí tady velmi vysoké požadavky na kvalitu laku, především s ohledem na mechanickou a chemickou odolnost. Kromě toho by měly mít laky dobrou přilnavost na nejrůznějších podkladech, vysokou antikorozní ochranu a stejně tak i bezvadné krycí schopnosti na svárech nebo stopách po broušení.

Z tohoto důvodu zde velmi často naleznou uplatnění laky se strukturálním povrchem.

Jednolitá optika

Vedle všech těchto parametrů existuje ještě jedna speciální výzva: Velké množství součástí celku se lakuje na různých místech a nejrůznějšími metodami. Po konečné montáži a sestavení těchto dílců musí vše vypadat jako jeden celek.

Zvláště pak aspekty jako odstín, stupeň lesku a struktura jsou znaky, které budou při své neshodě velmi rušivé a považovány za závadu. Že to u takto vysoce kvalitních strojů nebude akceptováno, se rozumí samo sebou.

Maximální soulad různých lakovacích systémů

Výrobce laků FreiLacke představil pro tento okruh zákazníků přesvědčivý koncept, v jehož středu je tzv. systémový lak. Jedná se o speciálně vzájemně souladící práškové barvy s mokrými, které tento optický aspekt zajistí v maximální míře.

Zároveň nabízí FreiLacke rozsáhlý servis zahrnující školení a technicko-aplikační poradenství, které podporuje dceřiné společnosti a subdodavatele v realizaci koncernových zadáních.

Koordinace všech informací a zadání

Protože se lakovací práce provádějí na regionálně různých místech, je nutné, aby se všechny informace a zadání shromažďovaly a komunikovaly na jednom místě. Vedle péče o jednotlivé provozní celky prostřednictvím regionálních zástupců a aplikačních techniků koordinuje navíc jedna kontaktní osoba realizaci koncernového zadání po celém světě. Tak se zajistí, že se v často velmi široce rozloženém vějíři zadání neztratí žádná informace.

Devět různých laků v jednom systému

Jak komplexně může vypadat takové zadání, ukazuje následný příklad. Jeden významný výrobce strojů a jeho subdodavatelé vyrábí kompletní obráběcí stroje v celkem 7 dceřiných společností v Evropě a v jedné v Číně.
V každém provozu dceřiné společnosti pak zase působí další síť subdodavatelů, kteří v místě dodávají odpovídající plechové dílce a komponenty. Mimo to existují subdodavatelé, kteří vytvořili globální subdodavatelskou síť analogicky vůči zadavateli, aby mohli být zásobeny jednotlivé provozy všech dceřiných společností.
Aby mohla být splněna všechna zadání lakování, existují potřebné odstíny v mnoha variantách.