Odolné desénové povrchy pro víceúčelové kráječe

Lakování víceúčelových kráječů s přímým kontaktem s potravinami

Použití vyladěných práškových barev na kovovém povrchu a vodou ředitelným 2K polyuretanovým lakem na povrchu umělé hmoty

 

Závod Ritter GmbH byl založen roku 1905 Franzem Ritterem a vyvíjí a vyrábí stolní a vestavěné domácí spotřebiče, které usnadňují každý den pobytu v kuchyni. Bavorský tradiční podnik je známý jako německý výrobce domácích spotřebičů, jejichž jádro kompetence spočívá ve víceúčelových kráječích pro domácnost. Designová studie u této skupiny výrobků cílila na vylepšení jednak pro dotyk, ale také na vizuální nárok, avšak také, a to hlavně, na optimalizaci mechanických vlastností lakovaných povrchů kráječe. Doposud se stavební součásti lakovaly 1K vypalovacím lakem, resp. vodou ředitelným 2K PU-lakem.

Výzva pro nový lakovací systém spočívá v dodržení nařízení o potravinách dle různých zákonných norem:

LFGB – Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch EG 1935/2004 materiálů a předmětů (ve smyslu článku 1 odst. 2 Nařízení (EG) Nr. 1935/2004 Evropského parlamentu a rady z 27. října 2004 o materiálech a předmětech), které jsou k tomu určené a přijdou do kontaktu s potravinami (hovoří se i o předmětech potravinářských potřeb).

EU10/2011 Umělé hmoty v kontaktu s potravinami (Plastic Implementation Measure, PIM) PAK kategorie 1 dle ZEK01.4-08 Materiály v kontaktu s potravinami nebo materiály, které jsou k tomu určeny, vzaty do úst, stejně tak hračky pro děti ve věku < 36 měsíců. S tímto zadáním závod Ritter GmbH přišel do FreiLacke. Po objasnění seznamu požadavků a pojmenování použitých podkladových materiálů (hliníkové odlitky, ABS a PA) se ukázalo, že se zde použijí různé lakovací systémy. Důležité bylo také tyto lakovací systémy sladit mezi sebou. Pro hliníkové odlitky byl zvolen polyesterový prášek se speciální tužící bází, pro umělohmotné dílce byl zformulován vodou ředitelný 2K-PU systém.

Prášek pro přímý kontakt s potravinami

Během krátké doby vývoje mohly být představeny první vzorky s práškovou barvou. Povrch splnil všechna optimalizační přání a nadchnul především svými mechanickými vlastnostmi. Po schválení metalického efektu a zkouškách všech mechanických vlastností byl zapojen nezávislý institut, aby odzkoušel všechny vznesené požadavky výše uvedených právních norem. Výsledky všech senzorických zkoušek i celkové migrace resp. specifické migrace byly zanedbatelné.
Protože závody Ritter nevlastní žádnou práškovou lakovnu, byl v této době udržován intenzívní kontakt s etablovanou zakázkovou lakovnou. Schválením práškové barvy získal partnerský provoz GSO Oberflächentechnik GmbH v Geiselbullachu první zakázky pro lakování.

Vodou ředitelný lak pro dílce z umělé hmoty

Po nastavení práškové barvy začal FreiLacke s vývojem odpovídajícího vodou ředitelného metalického 2K laku pro umělohmotné součásti. V úzké spolupráci s BoltaBundle GmbH z Diepersdorfu, zakázkovou lakovnou umělých hmot, byl vytvořen lak na míru stávajícímu aplikačnímu zařízení (aktuálně provozovanému aplikačnímu zařízení, taktu schnutí atd.).

Při formulaci byla vzata v úvahu nejrůznější hlediska nutná pro dosažení certifikace pro použití na cílovém trhu. Po schválení optických a mechanických vlastností závodem Ritter byl polyuretanový vodou ředitelný 2K metalický lak stejně jako u prášku pozitivně odzkoušen nezávislým institutem.
Rozsáhlý projekt mohl být zrealizován díky úzké spolupráci závodu Ritter s firmou FreiLacke a subdodavatelským závodem GSO a Bolta Bundle. Získané zkušenosti z oblasti lakování povrchů pro přímý styk s potravinami slibuje pro FreiLacke další potenciál.

Schválení

Aktuální schválení pro lakovací systém

FREIOTHERM-prášek PK1003KR2277

a

EFDEDUR-Hydro-metalický efektní lak WU1403GR2358 (poměr míchání 3:1 s HU0060)

Je dle zákoníku Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 a nařízení jako předlohy pro hodnocení (EU) Nr. 10/2011a odpovídají výše uvedenému účelu použití (víceúčelový kráječ).

U produktů je nutné vždy zohlednit oblast použití (jinak dlouhá doba kontaktu, jiná okolní teplota nebo jiné potraviny atd.).