Rychleschnoucí lakovací systémy pro pohony, čerpadla a motory

Zvýšení energetické úspory v procesech lakování

 
Energetická úspora platí nejen jako klíč pro změnu energie, ale stojí také zvláště ve strojírenství za úspornou výrobou a větší konkurenceschopností. FreiLacke, výrobce inovativních systémových laků ze Schwarzwaldu, přináší nyní nový lakovací systém pro oblast pohonů, čerpadel a motorů. Zkracuje významně jak dobu schnutí laku, tak spotřebu energie při sušení. „Dalším kritériem pro vývoj našeho nového 2K-HighSolid-PUR-systému byla velmi dobrá antikorozní ochrana, která spolu s vybraným základem splňuje požadavky DIN EN ISO 12944“, vysvětluje Andreas Morlock, vedoucí skupiny vývoje a aplikační techniky průmyslových laků badenského výrobce průmyslových nátěrových hmot. „Současně jsme chtěli zajistit dobrou chemickou odolnost vůči technickým provozním kapalinám typickým pro strojírenství, jako jsou hydraulické a pohonné oleje, chladicí kapaliny, mazací oleje a rozpouštědla“.

Zkrácení průchozích časů se systémy HighSolid-PUR

Výsledkem speciálního vývojového projektu pro aplikační oblast pohonů, čerpadel a motorů je HS-základ UR1407 a HS-krycí lak UR1984. Díky velmi rychlé kinetice schnutí mohou být lakované díly již po 60 až 90 minutách kompletně zabalené – a to výlučně při pokojové teplotě; úspora energie je značná právě s ohledem na sušku. Následně mohou být montážní dílce hned opracovávány nebo odeslány. Další možností je zkrácení čas schnutí zavezením dílců do sušky na úplné minimum.

Vysoká adheze, odolnost a dobrá antikorozní ochrana

V důsledku velmi dobré adheze, chemické odolnosti a vlastnosti antikorozní ochrany je možné nasadit HS-krycí lak UR1984 u mnoha dílců jednovrstvě. Použití základu není u nižších korozních kategorií (do max. C3M) nutné. „Přijdou-li oproti tomu na řadu požadavky C4 a C5 nach DIN EN ISO 12944 s vyšší zátěží v exteriéru, je nutné sáhnout po vícevrstvém systému“, zdůrazňuje Harald Kämpf, projektový vedoucí GPM Sales Industry Group.

Možnost rychlé a pružné výměny laku

Krycí lak HS UR1984 přilne velmi dobře na různé podklady. Navíc je možné vylepšit přilnavost na kritických podkladech jako na nerezu nebo hliníku zařazením základu-HS UR1407. Krycí HS-lak UR1984 odolává mnoha chemikáliím a technickým kapalinám. „V důsledku vysoké snášenlivosti obou lakovacích systémů je možné zpracovávat oba lakovací systémy základ UR1407 i krycí lak UR1984 na stejném zařízení“, uvádí specialista na laky Andreas Morlock. „Oba produkty se tuží stejným tužidlem a ve stejném poměru. To umožňuje rychlou a pružnou výměnu v lakovacím zařízení“. Kvůli době zpracovatelnosti max. 90 minut se doporučuje používat při zpracování směšovací zařízení 2K. Pro aplikaci jsou vhodné všechny aplikační způsoby.

Epoxidové systémy jako alternativa k systémům PUR

Moderní UltraHighSolid (UHS)-epoxidové systémy přijdou na řadu tehdy, není-li možné kvůli požadavku na absenci izokyanátu použít systém PUR. Pro takové případy byly nově vyvinuty lakovací systémy UHS ER1957 (krycí lak) a ER1945 (strukturální lak), stejně tak ER1936 (základ).

Dosažení nejvyšší antikorozní ochrany

U zvláště vysokých nároků na antikorozní ochranu může být použita dvouvrstvá skladba UHS základu ER1936 s 80 % podílem sušiny s PUR-Topcoatem nebo jako jednovrstvá varianta pro armatury nebo čerpadla. „Tento systém laku velmi dobře pojímá prostřikovou mlhu, má vysokou životnost a dobu zpracování od 3 do 4 hodin v závislosti na teplotě okolí“ shrnuje Harald Kämpf. V praxi je možné lakovat jednovrstvě do výše tloušťky laku až do 350 µm.

Použití obnovitelných surovin

Při vývoji tohoto epoxidového základu byl kladen důraz především na volbu surovin. Zvláště u UHS komponentů tužidla HE0016 mohla být použitím obnovitelných surovin realizovaná formulace, která výrazně snižuje dráždění typické pro aminové tužidlo. Je nutné vyzdvihnout, že ER1936 i tužidlo HE0016 jako komplet již byly přivedeny do sériové zralosti.

Užitný potenciál těchto moderních 2K-PUR a 2K-epoxidových lakovacích systémů spočívá především v oblasti poháněcí techniky při lakování pohonů, hydraulických a elektromotorů, čerpadel, servopohonů, ventilátorů, armatur atd. Uplatnění je všude tam, kde je třeba lakovat v souladu se směrnicemi VOC, úsporně, s krátkými časy v taktu, hospodárně a ve vysoké kvalitě.